Giovanni Papini, Het avondrood der filosofen, Aspekt B.V., Uitgeverij, 2004

Vertaler: Robert Lemm

Ingenaaid, 175 pagina's
Verschenen: oktober 2004
Gewicht: 249 gram
Formaat: 215 x 135 x 18 mm
Uitgeverij Aspekt B.V.
ISBN 9059112504

 

 

Papini heeft in zijn grote dagen als tegendraadse essayist het Italiaanse podium en een stuk wereldopinie beheerst. Over zijn eigen leven en de worstelingen daarin met goed en kwaad, schreef Papini boek na boek. Voor Borges, die Papini uitverkoos in de door hem samengestelde Bibliotheek van Babel, stond Papini zo hoog omdat hij wist te negeren en te verguizen wat het leven verkleint en verslechtert.

Papini staat als stilist naast Luis de Leon, Unamuno, Donoso Cortes en Léon Bloy. In het werk van Papini herkende Borges zijn eigen weg. 'Ik weet zeker,' aldus Papini in zijn aanval op de zogenoemde gevestigde filosofie, 'dat er ondanks het smalende zwijgen der verheven wijsgeren en poseurs van de hoogdravende wetenschap, onbekende jonge vrienden zijn die onder mijn zweepslagen en dolkstoten de vrolijke pagina's en paden zullen vinden: Kant, Hegel, Schopenhauer, Comte en Nietzsche gaan voor de bijl.

Papini werd geboren in 1881 en stierf in 1956. Hij evolueerde tijdens zijn stormachtige loopbaan van literatuurhistoricus en dichter tot pragmaticus, romanticus en zelfs atheïst om in het begin van de jaren twintig toch weer het reddende christendom te omhelzen, zoals hij getuigde in Storia de Christo.

Wat met Het avondrood der Filosofen uit 1905 was begonnen en uitliep op de melancholieke autobiografie Een afgeleefde man (1911) kwam na zijn bekering naar buiten in vlijmscherpe commentaren bij iedereen en alles wat naam had. Papini vereenzelvigde zich met Michelangelo en Augustinus. Pas zijn tijdelijke adhesie met Mussolini kwam Papini tot een zwanenzang in De duivel. Borges herintroduceerde Papini. Met welk een hartstochtelijke luciditeit deze Italiaanse gigant, een moderne herontdekking nu van Robert Lemm, zijn bestorming inleidde is te lezen in dit nog altijd actuele boek.

 

Altre edizioni:

Het dagelijksch tragische, in De beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkund, Jaarg. 03 (1907)

De blinde loods, Geautoriseerde vertaling uit het Italiaans door Elise Gosschalk. Amsterdam: Maas en Van Suchtelen 1908

De Christus, Den Bosch, Teulings' Uitgevers-Maatschappij 1922. Oorspronkelijke Italiaanse titel: 'Storia di Cristo' (1921, Vallecchi, Florence). Vertaald door Ir. J. J. Weve. Met een voorwoord van de vertaler en een 'Aan den lezer' van Papini. XXXVII + 702 + (4) pag.

Sint Augustinus. De geschiedenis eener ziel, Geautotiseerde vert uit het Italiaans van Ellen Russe Voorhout, Foreholte 1930

Jeugdstorm, Geautotiseerde vert uit het Italiaans van Ellen Russe, Hertogenbosch/Brussel-Antwerpen-Leuven, Teulings, 's-Hertogenbosch, 1932

Gog, 's- Hertogenbosch, Teulings Uitgevers-Maatschappij, 1932. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaansch door Ellen Russe, die tevens een verklarend voorwoord bij de nederlandsche uitgave schreef. Met een inleiding van Papini. Geïllustreerd. XXXIX + 396 pag.

De levende Dante, uit het Italiaansch door Ellen Russe, Teulings' uitgeverij - 's Hertogenbosch, 1933

De ladder van Jacob, Geautotiseerde vert uit het Italiaans van Ellen Russe, Hertogenbosch/Brussel-Antwerpen-Leuven, Teulings' Uitgevers-mij./Standaard, 1934

Kruisgetuigen, Uit het Italiaansch vertaald door Ellen Russe, ingenaaid, 175p, Teulings' Uitgevers-mij. 's Hertogenbosch Goed 1939

Brieven van Paus Celestinus VI, Nederlands van Jos Vandervelden. Utrecht, Het Spectrum, 1949.

Het rode boek van Gog, Gebonden, linnen, met stofomslag, band en omslag E.J.Bouwmeester, vert. Ellen Russe, 333p, or. Gog, inleiding Maarten van Nierop, 1952, Lannoo

Het zwarte boek van Gog, Gebonden, linnen, met stofomslag, band en omslag E.J.Bouwmeester, vert. Maarten van Nierop, 301p, or. Il libro nero, 1e 1952, Lannoo

Het leven van Michelangelo in de spiegel van zijn tijd, Gebonden, 580p, geïllustreerd, vert.G.A.J.Emonds, 1e Uitgever: 1952, Lieverlee - Amsterdam

Zonderlinge taferelen, Humanitasboekjenr. 3, ingenaaid, bevat 7 hoofdstukken uit 'Le pazzie del poeta'. De Nederlandse vertaling is van Maarten van Nierop, inleiding met een karakteristiek van Papini, door Dr. Jos Vandervelden, omslagversiering van 1953, Lannoo

De duivel. Problematiek ener toekomstige diabologie, Maastricht, Leiter-Nypels, 1954. Geautotiseerde vert uit het Italiaans van Jean H. P. Jacobs, met een voorwoord van Dr. Jos Vandervelden

 

Critica:

Albert Verwey, Inleiding in Giovanni Papini, De blinde loods. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaans door Elise Gosschalk. Amsterdam: Maas en Van Suchtelen 1908

Joris Eeckhout, Mannen van beteekenis, reeks I: Ernest Psichari, Giovanni Papini, Giosuè Borsi, Antwerpen 1923

Joris Eeckhout, Litteraire Twistappels: Gezelle, Timmermans, Papini, Baudelaire, Gide, Gent, Drukkerij L. Vanmelle N.V.,1936

Catharina Ypes, Giovanni Papini, De schrijver, Amsterdam, De Beuk 1954

Catharina Ypes, Giovanni Papini 9 januari 1881-8 juli 1956. Overdruk uit 'Levende Tale' juni 1958. Groningen, J.B.Wolters, 1958

Luc Indestege, Giovanni Papini, Brugge Desclee De Brouwer 1968 Uit de serie 'Ontmoetingen'. 54 pag. 1e druk Paperback/garenloos 19,5cmx13cm