GIOVANNI PAPINI: Gog, Istanbul, 2000


Yazar
:Giovanni Papini
Kapak/Resimleyen: Mehmet ULUSEL

Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Türkçe (Orijinal Dili İtalyanca) 478 s. 19.6 x 13 cm

ISBN:
9754581525

Kuşkucu bir düşünceye, mücadeleci bir ruha sahip olan Giovanni Papini, Gog'da yarattığı saf, cahil, dünyada olup bitenin nedenini arayan, öğrenmek için çırpınan bir Amerikalı milyarder tipi aracılığıyla her şeyin boşluğunu, bütün olanların hiçliğini ortaya koyuyor. Kitaba adını veren kahramanı Gog, bitmek tükenmek bilmeyen araştırmalar, kıtalararası seyahatler, beklenmedik olaylar, çılgınlıklar, kaçışlar içinde bir hayat sürüyor. Elinin altında imparatorlara yaraşır bir servet bulunan bu endişeli yarı vahşi adam Bernard Shaw'dan Knut Hamsun'a, Freud'dan Einstein'a kadar pek çok ünlü kişiyle tanışıyor, içgüdüsel zekasını en akla gelmez istekleri yerine getirmek için kullanıyor.
''İnsanlar sağır kalpleri yüzünden yüzyıldan yüzyıla daha çok azap çekilen bir cehennemde hala inleyip duruyorlar'' diyen Papini taklidi imkansız üslubu, hicvi, şiddeti, bilgisi ve cömert kalemiyle ''düzyazının Dante'si'' sayılmaya değer bir yazar.

http://www.yenisayfa.com/

GIOVANNI PAPINI: Çıldırının Anaforunda, Istanbul, 1999


Yazar
:Giovanni Papini
Çevirmen: Sultan Neval Şimşek
Yayınevi: Kaknüs Yayınları
Türkçe (Orijinal Dili İtalyanca) 539 s. 13.5 x 21 cm

ISBN: 975696333-6

Dinin, felsefenin, edebiyatın, kısacası yaşamın serinkanlı bir sorgulamasına kulak kabartışın adı: Gog.

Bilmezoloji kürsüsü kuran, tanrıları isyana çağıran bir çılgın o. Ne karısı var, ne de çoluk çocuğu. Hatrı sayılır bir servete sahip olduğu için etrafı yapışkan tipler, çanak yalayıcılar ve canilerle kuşatılı olan bu endişeli vahşide, 'sahteliklerle dolu kozmopolit medeniyetimizin bir timsalini gördüğünü' söylemekte Papini. Başkalığı herkes gibi oluşundan kaynaklanıyor, yani epeyce deli oluşundan...

GIOVANNI PAPINI: Kaçan Ayna, Ankara, 1999


Yazar
:Giovanni Papini
Çevirmen: Sadan KARADENIZ
Yayınevi: Dost Kitabevi Yayınları
Türkçe (Orijinal Dili İtalyanca) 117 s. 22.1 x 12 cm

ISBN:
9757501581

Kişilerin, sırasıyla canlandırdıkları kurmacaların dışında yaşamadıkları olgusunu öne sürerek eleştirebiliriz Papini'yi.
Bu, yazarımızın onulmaz bir biçimde bir ozan olduğunu, kahramanlarının birçok değişik ad altında, onun kendi beninin yansımaları olduklarını söylemenin bir başka biçimidir.
Papini'nin hak etmediği bir biçimde unutulmuş olduğundan kuşku duyuyorum. Bu kitaptaki öyküler, insanın melankoliye ve alacakaranlığa eğilimli olduğu bir çağın ürünleridir, ama melankoli ile alacakaranlık yitip gitmiş değildir, günümüzde sanat onları değişik kılıklara bürüse de.
 

Jorge Luis Borges

http://www.yenisayfa.com/

GIOVANNI PAPINI: Gog 1-2, Istanbul, 1998


Yazar
:Giovanni Papini
Çevirmen: Fikret Adil
Yayınevi: TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM YAYINLARI
Türkçe (Orijinal Dili İtalyanca) 440 s. 13.5 x 19.5 cm

ISBN:
975-8269-17-8

Giovanni Papini diye ünlü bir italyan yazarı vardır. Bundan otuz yıl önce rahmetli Fikret Adil, Papini'nin 'Gog' adlı bir yapıtını çevirmişti Türkçeye. 'Gog' devletler satın alacak kadar zengin bir adamın akıl hastanesine düştükten sonra yazdığı anılardır. Yapıtın mültimilyarder kahramanı, çağın tüm konularına karşı zapt edilmez bir merak duymakta ve etek dolusu paralar vererek çeşitli düşünce akımlarıyla geliştirmek istenen yeni kuramları, bunları yaratan ve öncülüğü eden kişilerin ağzından öğrenmeye çalışmaktadır. Bu arada aklını Einstein'in 'Görecilik Kuramı'na aktarır ve bunun ne menem bir şey olduğunu anlamak için Einstein'la görüşmeye gider: -Sayın bilgin, der, ben ne fizikten ne de felsefeden hiçbir şey çakmayan bir insanım. Ancak, yine de sizin tarafınızdan geliştirilen ve binlerce yıllık insan düşüncesinin vardığı son doruk nokta olduğu herkesçe onaylanan 'Görecelik Kuramı'nızın özünü öğrenmek istiyorum. Sonra da: -Bakın, der, bizim bulduğumuz gerçek, sizin anlayacağınız dille şudur; 'Bir şey kıpırdıyordu'... Deli zengin: - Nasıl, nasıl, der, binlerce yıllık insan düşüncesinin vara vara sonunda vardığı doruk nokta bu mu? Bula bula bunu buldunuz siz? 'Bir şey kıpırdıyordu'... Einstein: - Evet, der, sonunda bu gerçeği saptadık. 'Bir şey kıpırdıyordu'... Deli zengin, biraz kazık yemiş gibi hisseder kendisini ama, üstünde durmaz. Fizik ve felsefenin erişebildiği en tepe noktanın 'Bir şey kıpırdıyordu'dan ibaret olmasına şaşarak geçip gider (...) İnsanlık düşüncesinin vardığı son nokta, 'Bir şey kıpırdıyordu'... Bizim de elli yıldan sonra gelebildiğimiz yer, 'kendimizin ne olup olmadığını' yeterince bilmediğimiz... Bu kadar engin bir bilgisizliğe erebilmek için, ne kadar çok çalıştık, tahmin edemezsiniz... (Arka Kapak)
 

Altre edizioni:

Gog, [Çeviren: Fikret Adil], 1958, 386 s.6.5 TL, Türkiye İş Bankası, Kültür Cep Kitapları: 9.

Gog [Cilt: 1+2], [Çeviren: Fikret Adil], 1966, 514 s., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.